Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Các lệnh bản cho người quản trị máy chủ , VPS Linux

congacon

Cây Cứng
Thành Viên VIP
Tham gia
3/1/22
Bài viết
208
VNĐ
267,247
Các nhà cung cấp sử dụng VPS Linux, Server riêng v.v.. thường sử dụng các công cụ quản trị và kiểm soát hệ thống, tài nguyên có tích hợp sẵn trong một số ứng dụng quản trị hosting như là cPanel, Directadmin, v.v.. Tuy nhiên, chúng ta không nhận thức được rằng : đơn thuần sử dụng các command đơn giản trên linux bằng SSH (giao diện dòng lệnh) đã có thể kiểm tra mọi thứ : CPU, RAM, Disk space v.v..

Bài viết hôm nay hy vọng sẽ giúp đỡ các bạn phần nào hỗ trợ các kiểm tra và theo dõi tình trạng server của mình một các tốt nhất .

1. SSH tới Server LINUX bằng Putty
Các bạn có thể xem bài viết hướng dẫn chị tiết cách SSH vào server / VPS Linux bằng Putty tại đây

2. Các Command cơ bản :
a. Top -c
Command này cung cấp cho bạn biết nhiều thông tin về tình trạng máy chủ.

 • Dòng đầu tiên hiển thị: số ngày kể từ khi máy chủ chạy ,người dùng đăng nhập v.v
 • Dòng thứ hai sẽ cho bạn biết tổng số service đang running, sleeping , stopped và zombie.
 • Dòng thứ ba sẽ hiển thị việc sử dụng CPU và tiếp theo là dòng thứ tư thứ năm cho thấy bộ nhớ.
 • Rồi sau đó sẽ hiển thị tất cả các quá trình đang chạy với ID của nó ,sử dụng % CPU , RAM . và thời gian thực.
VPS LINUX


b. Free -m
Command này sẽ hiển thị tổng số RAM đang có ,đã sử dụng và còn trống.

 • Total : Tổng dung lượng Ram của server
 • User : Dung lượng Ram đang sử dụng
 • Free: Dung lượng Ram còn đang trống .

c. df -i

Command này sẽ hiển thị chi tiết sử dụng inodes – đây là số lượng files mà quý khách được lưu trữ trên server.


df -h

Command này sẽ hiển thị chi tiết có bao nhiêu ở đĩa , mức sử dụng ổ đĩa bao nhiêu và còn trống .

 • Size : Tổng dung lượng ổ cứng
 • Used : Dung lượng đang sử dụng
 • Avail : Dung lượng còn trống
 • Use : Mức dùng tính theo phần trăm


e. pwd
Command này để in ra đường dẫn thư mục hiện hành.

f. du
Command này để hiển thị các thư mục có dung lượng lớn nhất trên server.

Ví dụ: Các bạn cần kiểm tra trong thư mục /var/log đang có folder , file nào chứa nhiều dung lượng nhất (Hiển thị 10 folder , file lớn nhất ).

cd /var/log
du -hsx * | sort -rh | head -10

g. cp
Command dúng dùng để copy
Cú pháp : cp <nguồn> <đích>

VD : cp /var/log/mailog /usr/local (copy file /var/log/mailog qua đường dẫn /usr/local)

h. ls
Command này sử dụng để liệt kê các file , thư mục co trong folder hiện tại .

 • ls –la : liệt kê tất cả các file , folder kể cả file ẩn , theo hàng dài dễ nhìn hơn
i. mkdir
Command này sử dụng dùng để tạo thư mục trên server – VPS Linux

VD : Tạo thư mục new trong /var/log
mkdir /var/log/new

f. man , help
Command này để xem giá trị các trường có trong từng command , cú pháp sử dụng .

Các bạn có thể dùng command này để kiểm tra xem lệnh đó có trường giá trị gì và phần mô tả cho nó .

man cpHoặc ls –help

 
Top