Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Hướng dẫn chi tiết cách đưa TLBB lên VPS chạy ONLINE

congacon

Cây Cứng
Thành Viên VIP
Tham gia
3/1/22
Bài viết
211
VNĐ
280,823
B1: Cần chuẩn bị 1 VPS LINUX Centos 6 32BIT thông dụng mà dễ dàng hơn bản 64BIT nhé
Mở terminal chạy các lệnh sau:

yum update
yum install http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/mysql-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm
yum install http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/mysql-server-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm
sudo service mysqld restart
sudo mysql_secure_installation
Sau khi chạy lệnh sudo mysql_secure_installation thì set pass luôn cho mysql nhé
Nếu bị báo socket=/data/var/lib/mysql/mysql.sock thì restart lại mysql nhé.
Sau đó đăng nhập vào mysql bằng lệnh:
mysql -u root -p
Điền pass vừa set ở bước trên vào để đăng nhập
Sau đó gán full quyền cho root
GRANT ALL ON *.* TO root@'%' IDENTIFIED BY 'điềnpassroot';

B2: Cài thư viện lib
Mở terminal chạy các lệnh sau:

yum install unixODBC unixODBC*devel libtool*ltdl libtool*ltdl*devel
yum install mysql*connector*odbc
ln -s /usr/lib/libodbc.so.2.0.0 /usr/lib/libodbc.so.1
sudo service mysqld restart
B3: Config ODBC.INI
Các bạn vào /etc/odbc.ini sẽ thấy file trống thì sửa file nhé

[tlbb]
Description = ServerTLBB Database
Driver = /usr/lib/libmyodbc5.so
Server = IPVPSLINUX
Database = tlbb
Port = 3306
Option = 3
User = root
Password = 123456
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
]
Sau đó hãy mở navicat lên import file SQL vào nhé
SQL file:
https://www.fshare.vn/file/5APENSPZH674

Sau khi import xong có thể kiểm tra đã thành công chưa bằng lệnh
Code:
isql -v tlbb
Nó báo connected là OK.

B4: Up server TLBB lên VPS
Server file: https://www.fshare.vn/file/DDFTIS68DV2C
Up file tlbb.tar.gz lên /home/
Sau đó chạy lệnh:

cd /home
tar xzvf tlbb.tar.gz
Vào /home/tlbb/Server/Config
Config IP và thông tin kết nối mysql ở 3 file:

LoginInfo.ini
ServerInfo.ini
ShareMemInfo.ini
Nhớ sửa
DBUser=root
Ở file ServerInfo.ini nhớ sửa cả Billing
IP là IP máy chạy Billing và nhớ set port nhé.

B5: Chạy billing trên win
Ở đây các bạn có vps win thì có thể chạy luôn hoặc lấy máy nhà để chạy billing

Billing: https://www.fshare.vn/file/3Q3X5ORFKDUU
Nhớ config lại IP và thông tin kết nối mysql trong file BillServer.ini nhé.

Client: http://www.fshare.vn/file/R53NUZ6L84IZ

Client thì các bạn chỉ việc vào Patch/loginserver.txt sửa lại toàn bộ IP là đc.

Ở đây mình chạy bản của bạn eworld http://www.clbgamesvn.com/diendan/sh...d.php?t=321921
Các bạn có thể tải bộ web tại đây
Web

Web Account: https://www.fshare.vn/file/UCTVPMO9XN93 (login admin/123456 pass unrar: gm.tlsohu@gmail.com)
Web Home: https://www.fshare.vn/file/4NO8QTMCJFAS (login admin/admin pass unrar: gm.tlsohu@gmail.com)
Cảm ơn bạn eworld rất nhiều !!!

B6: Run server
cd /home/tlbb/
sh run.sh
 
Top